top of page

1001 voortuintjes

Menen, Belgium

Project description

De stad Menen vroeg om een concept te creëren voor de voortuintjes van een hele wijk om deze buurt nieuw leven in te blazen en de biodiversiteit te bevorderen.


Dit concept won de publieksprijs van Matexi.

Details

Project Type

Openbaar domein

Size (hectares)

10

Location

Menen, Belgium

Your vision

Do these projects inspire you?

Let's see together what is possible on your domain.

bottom of page